Wist u dat?

Duidelijk is dat de goudprijs de afgelopen jaren enorm is gestegen. Maar hoeveel rendement levert het beleggen in goud nu eigenlijk op. Hoe is dit historisch gezien en hoe zijn de vooruitzichten voor de toekomst. Als de goudprijs nu zo hoog ligt, is het dan wel waarschijnlijk dat er ook in de toekomst nog een goed rendement behaald kan worden met betrekking tot het beleggen in goud.

Tot nu toe is altijd gebleken dat de goudprijs wel schommelingen op korte termijn vertoont, maar dat deze tot nu toe nooit drastisch is gedaald. Het is dus onwaarschijnlijk dat de goudprijs in een keer keldert en dus behoudt goud ook in tijden van economische welvaart zijn waarde.  Ook zie je dat Centrale Banken steeds terughoudender worden met de directe verkoop van hun goud. Wereldwijd wordt er steeds minder goud gevonden. De bestaande goudmijnen zijn nagenoeg leeggehaald en er komen maar weinig nieuwe goudmijnen bij. De vraag naar goud is dus groter dan het aanbod dat de bank kan bieden en dat is tevens één van de redenen dat de goudprijs hoog is en hoog zal blijven.

Als we dit historisch bekijken dan zien we dat de goudprijs vanaf 2008 gestaag is gestegen met een enorme groei-explosie dit jaar. Waar men vorig jaar een goudprijs van 1200 dollar per troy ounce al als het plafond beschouwde is de goudprijs in 2011 zelfs gestegen tot boven de 1800 dollargrens. Dat houdt dus een rendement van bijna 50% in. Omdat we echter te maken hebben met de verhouding tussen de dollar en de euro is het rendement voor ons Nederlanders niet zo hoog maar is het rendement altijd nog een ruime 30%. Een dergelijk rendement had u met een ander aandeel niet kunnen behalen.

Kijken we naar de 10 jaren voordat de goudkoers zo drastisch begon te stijgen dan komen we op een rendement boven de 11%. Als je dus over een langere periode kijkt dan neemt het rendement met betrekking tot het beleggen in goud dus alleen maar toe. Is het dan lucratiever om te beleggen in goud dan in aandelen? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Aandelen kennen het voordeel van de uitkering van dividend. Maar zelfs als we dat meetellen kom je met aandelen niet boven het rendement dat goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Historisch gezien is goud dus een goede belegging. Maar zoals zo vaak geldt natuurlijk wel dat behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst.

Kort samengevat valt dus met een redelijke zekerheid te zeggen dat het beleggen in goud ook in de toekomst interessant zal blijven. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de economie op korte termijn aan zal trekken en het is ook niet waarschijnlijk dat er overal ter wereld ineens nieuwe goudmijnen op zullen duiken. De vraag naar goud zal dus groter blijven dan het aanbod en het aanbod van goud zal dus steeds geringer worden. En zoals altijd zorgt schaarste ervoor dat prijzen alleen maar toenemen.

Edelmetalen zijn het ultieme bezit  wanneer men op zoek is naar een ‘veilige haven’ voor het verzekeren van het vermogen. Goud is in die categorie de enige investering en wereldwijd nog steeds het enige echte geld!

Dat in schril contract tot een papieren investering zoalsin  aandelen, obligaties en pensioenen waar u zelf geen controlle op kunt uitoefenen, u bent daarbij  afhankelijk  van regeringen, bedrijven, personen en de wereldwijde economie voor wat betreft het resultaat,  goud is een concreet, tastbaar product,  dat zijn waarde al 3000 jaar bewijst. Het is schaars in aanbod en de waarde hangt af van wat de aarde nog in voorraad heeft en dat wordt met de dag minder.

De waarde van goud is intrinsiek en is een van de weinige bezittingen die geen recht of plicht vertegenwoordigd om te betalen of te ontvangen. Dit in tegenstelling tot banken, financiële instellingen, multinationals en overheden. Spaartegoeden en obligaties dragen altijd een recht of een plicht met zich mee.  U bent dus altijd afhankelijk van degene die de macht heeft over uw geld. Dit heeft u recent kunnen zien in Argentie, Cyprus en Griekenland.

In tegenstelling tot papieren geld of virtueel geld zoals bitcoin in een computer van een bank (niets meer dan electronische bits en bytes nulletjes en eentjes) heeft fysiek goud een echte waarde. Deze waarde komt voort uit de fysieke eigenschappen van goud. Goud is zeldzaam, onverwoestbaar, moeilijk om uit de grond te halen en wordt over de gehele wereld als valuta gerespecteerd. U kunt goud voor dezelfde prijs verkopen in Moskou, New York of Tokio.

Goud is de enige garantie tegen economische en financiële problemen en tegenslagen. Voor het geval dat de economie ineenzakt of geld minder waard wordt door hoge inflatie. Goud beschermt u tegen inflatie of een z.g.n. bail in die de overheden kunnen bewerkstelligen.

Inflatie is onzichtbaar die door de centrale bankiers  bewust gecreëerd wordt. Door de monetaire expansiepolitiek van centrale banken en overheden die geld creeren uit het niets. In tegenstelling tot wat politici en centrale bankiers u willen doen geloven, namelijk dat zij de bewakers van uw koopkracht zijn en vechten tegen inflatie, zijn zij de hoofd veroorzakers van de inflatie. De inflatiepolitiek is gunstig voor iedereen die veel schulden maakt en zeer ongunstig voor iedereen die probeert een vermogen op te bouwen. Door inflatie wordt bijvoorbeeld uw pensioen minder waard. Of uw spaargeld als uw rente minder is dan de inflatie plus de belasting op uw spaargeld.

Goud is naast een hedge voor barre tijden ook het middel voor individuen die het kapitaal wat zij door de jaren heen bij elkaar hebben gespaard hebben door noeste arbeid en/of financiële  strategische  keuzes willen beschermen, behouden en laten groeien. Goud is de veiligste en het enige bezit wat de  de mensheid ooit gekend heeft. Het

De laatste 30 jaar is de koopkracht van zowel de euro en dollar gedaald met meer dan 50% en de laatste 90 jaar zelfs met meer dan 95%. Als de centrale banken het doel heeft om ons te beschermen tegen inflatie dan doen ze dat  de eeuw niet.

Goud heeft in deze periode zijn koopkracht behouden. Natuurlijk zijn er tijden aan te wijzen waarbij het handiger was om in andere financiële instrumenten te investeren dan fysiek goud. Als we kijken over een lange periode is er geen enkele belegging die uw koopkracht zo goed behouden heeft als fysiek goud.

De wereldwijde goudproductie neemt al jaren af terwijl de vraag toeneemt met name uit China en India. In de jaren 70 was Zuid Afrika de grootste goudproducent ter wereld met een export van 2000 ton per jaar, de Braziliaanse goudproductie was op zijn hoogst in 1982, de Canadese had zijn glorie tijd in 1991, Australië in 1996 en de Amerikaanse in 1997. In al deze landen zijn geen significante grote goudvondsten meer gedaan. Ook al het ‘makkelijk’ winbare goud is in de bestaande mijnen gewonnen en de productie wordt jaar op jaar moeizamer. In Tanzania is de goudproductie pas in een begin stadium. Pas de laatste 20 jaar wordt er aan de weg getimmerd. Er is dus nog makkelijk winbaar goud wat niet heel erg diep in de grond zit. De productie is dus voordeliger. De waarde echter niet omdat er een goudstandaard bestaal. De LBMA.

Iedere striplezer van 4 of ouder weet dat goud waardevol is. Of het nou via de Donald Duck, de sieraden van je moeder, of van de Italien job was. Bankiers en politici hebben ook sterke emoties bij goud, maar dan omgekeerd! Want sinds het fractioneel bankieren is goud het anti-geld, en andersom. Heb je vertrouwen in goud, dan heb niet automatisch vertrouwen in geld. En heb je tot doel om het vertrouwen in geld zo hoog mogelijk te laten zijn – kortom, de bankiers en politici – dan wil je graag het vertrouwen in goud ondermijnen! Goud als sieraad of als spaarpot voor je ouwe dag  = prima.  Als investering moet u altijd de afweging maken of u het geld niet direct nodig heeft als er een wasmachine stuk gaat. Investeer in goud alleen met kapitaal dat u vrij kunt besteden en niet uw reserve aanstast voor calamiteiten.

Geen enkel metaal spreekt zo tot de verbeelding als Goud. Goud is door de jaren heen voor koningen, krijgsheren en piraten DE drijfveer geweest. Gedolven in mijnen in Latijns Amerika of opgedoken in rivieren in Afrika. Goud blijft het middel bij uitstek om te gebruiken voor sieraden of andere verfraaiingen.

Goud heeft nog steeds een magische klank. En daar zijn voldoende redenen voor!

In 2002 werd de Amerikaanse Double Eagle voor bijna 8 miljoen verkocht. Hoewel er een half miljoen van de munten werd geslagen is deze munt zeer schaars doordat bijna ieder exemplaar weer is omgesmolten.

Dit is de temperatuur waarbij goud smelt. Omdat goud vaak vermengt is met allerlei andere metalen wanneer het wordt gedolven is deze temperatuur belangrijk om het goud te smelten en de zuiveren.

Goud is een zacht metaal wanneer het zuiver is. Dat zuivere goud wordt dan 24 karaats goud genoemd. Omdat een zacht metaal niet handig is om te dragen wordt het goud vaak vermengt met andere metalen om het harder te maken.

Goud is bijna 20 keer zo zwaar als water. Een vijf liter fles gevuld met goud is dus bijna niet te dragen!Wilt u óók goud kopen met 10% korting?

Vraag dan nu direct meer informatie aan!


informatie