Vermogensrendementsheffing gewijzigd. Wat betekent het voor u?

vermogensrendementsheffing

Per 2017 lagere vermogensbelasting!

De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2017. Voor het belastingjaar 2016 gelden overigens nog de oude regels. Wat verandert er per 1 januari 2017 voor het belastingjaar 2017 en verder? Kleinere spaarders gaan erop vooruit, en rijkaards gaan meer betalen.

In het kort komt het neer op het volgende;

  • de vrijstelling wordt verhoogd naar € 25.000 per persoon (in plaats van € 21.330)
  • het tarief wordt variabel en afhankelijk van de rente over de afgelopen 5 jaar, per 2017 is deze 2,9% x 30% (in plaats van de huidige 4,0% x 30%)
  • bij meer vermogen geldt een verhoogd tarief; boven € 100.000 is deze, mede op basis van rendementen op beleggingen, 4,7% x 30% *)

*) Verhoogd tarief bij meer vermogen; Voor vermogen boven € 100.000 tot € 1 mln geldt een verhoogd tarief per 2017 van 4,7% x 30%. Voor vermogen boven € 1 mln geldt een verder verhoogd tarief van 5,5% x 30%.

Wat betekent dit voor u?

Zie hieronder een vergelijking van de huidige belastingheffing, en de nieuwe situatie in 2017. Het omslagpunt ligt bij een vermogen van € 350.000. Daarboven betaalt de spaarzame burger meer belasting, eronder minder.
Heeft u een vermogen van € 100.000? Dan betaalt u nu zo’n € 688, en in 2017 nog maar € 165. Een verlaging van € 500! Maar heeft u een vermogen van € 500.000, dan betaalt u vanaf 2017 zo’n € 300 per jaar meer.

 

vermogensrendementsheffing 2017
Tarief vermogensrendementsheffing in 2017

 

 

2015 2017
Vermogen € 349.086 € 349.086
Vrijstelling € 42.660 € 50.000
Vermogen tot 1 ton € 100.000 € 100.000
Tarief 4,0% x 30% 2,9% x 30%
Belasting tot 1 ton € 1.200 € 870
Extra vermogen € 206.426 € 199.086
Tarief 4,0% x 30% 4,7% x 30%
Belasting extra vermogen € 2.477 € 2.807
Totaal belasting € 3.677 € 3.677

 

Kortgezegd wordt de belasting op vermogen met deze wijzigingen iets eerlijker, omdat de hoogte meer afhangt van het rendement dat belastingbetalers feitelijk kunnen behalen. Het progressieve karakter (minder vermogen, lager tarief) betekent voor de meeste Nederlanders een vooruitgang, behalve voor de meer vermogenden. In feite is de wijziging een nivelleringsmaatregel, waarbij het inkomen nog meer verdeeld wordt. Het is op zijn zachts bijzonder te noemen, dat een dergelijke maatregel onder VVD-bestuur plaatsvindt.
Daarnaast schuilt het gevaar erin, dat de hogere tarieven verder worden verhoogd. De deur staat nu op een kier om nog meer te nivelleren. Verder is opmerkelijk dat van rijkaards wordt verwacht dat zij, vanwege veel vermogen, ook slimmer zullen beleggen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Reeds vele jaren weerstand

Reeds jaren was er flinke weerstand tegen de vermogensrendementsheffing. Veel Nederlanders vinden deze belasting onrechtvaardig, omdat de hoogte van de belasting zich niet verhoudt tot de rendementen op de markt.
Vanaf oktober 2014 laaide de discussie op, of het forfaitair rendement van 4% nog wel realistisch was gezien de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen en spaarrentes. Spaarders krijgen maar 1,5% rente, waarvan al 1,5% afkalft door inflatie, en als dan ook 1,2% vermogensrendementsheffing moet worden betaald, dan ontstaat er een negatief rendement voor keurige spaarders. Het kan toch niet de bedoeling zijn van de overheid om sparen te ontmoedigen?

Deze belasting voelt voor velen als regelrechte diefstal; Er is al belasting betaald bij het inkomen (inkomstenbelasting). En er moet ook al belasting worden betaald bij het uitgeven (BTW) danwel vererven. Waarom moet er dan ook nog eens belasting worden betaald voor het in bezit hebben van vermogen (nota bene uw eigen zuurverdiende geld)? Het wordt gezien als een straf voor de brave burger die wel netjes spaart. Temeer daar het al moeilijk genoeg is om uw vermogen waardevast te houden. U heeft honderd euro in uw portemonnee, en de linkse kliek komt elk jaar even langs om u € 1,20 afhandig te maken. Het riekt naar afpersing. U leest hier tips om met deze belasting slim om te gaan.

Met de nieuwe wijziging per 2017 wordt de belasting een stukje rechtvaardiger. Het forfaitaire rendement wordt variabel, en gebaseerd op de rentestanden en rendementen over de afgelopen 5 jaar. Er vallen de nodige vraagtekens te zetten bij de wijziging naar een progressief tarief, waarbij de belasting stijgt naarmate er meer vermogen is. Waarom wordt ook deze belasting een nivelleringsinstrument? Anderzijds valt er iets voor te zeggen dat bij een hoger vermogen, de kansen op meer rendement toenemen.

Vermogen

Wat wordt tot het vermogen gerekend? In elk geval wordt het gemiddelde van een kalenderjaar genomen. Roerende zaken, zoals auto’s, boten en caravan’s, kunstvoorwerpen en het eigen huis worden in elk geval niet tot het vermogen gerekend. Er geldt een algemene vrijstelling van € 21.330 per persoon. Daarnaast is er een extra vrijstelling voor ouderen. En er zijn (beperkt) mogelijkheden voor vrijstelling in het kader van een levensloopregeling.

 

Bron: http://www.vermogensrendementsheffing.com/Wilt u óók goud kopen met 10% korting?

Vraag dan nu direct meer informatie aan!


informatie