Goud kopen met korting, hoe werkt dat?

goud kopen met korting

Marketupdate sprake met John Hooft van Gold Investments Europe over hun goudobligatie, een populair beleggingsproduct waarmee particulieren met een bijzonder aantrekkelijk rendement in goud kunnen beleggen. Hoe gaat dit precies in zijn werk? En hoe weet Gold Investments Europe een rendement van 6,5% voor haar investeerders te realiseren? We behandelden de meest gestelde vragen over deze goudobligatie.

Waarom heeft Gold Investments Europe ervoor gekozen haar goudobligatie buiten het toezicht van de AFM aan te bieden?
Wij hebben hiervoor gekozen omdat we op deze manier het meeste rendement kunnen bieden aan de deelnemers. Er zijn meerdere organisaties die bijvoorbeeld zowel een AFM gereguleerd product aanbieden en een die niet onder toezicht valt. Dit heeft bij de concullega’s het gevolg dat het niet onder AFM toezicht vallende product zo een twee procent meer rendement biedt. Ook al geldt er een vrijstelling, de verkoop van producten of diensten mag niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP). De AFM kan op basis van deze wet optreden.

De goudobligatie van Gold Investments Europe biedt een relatief hoog rendement van 6,5%. Een beleggingswijsheid is dat risico en rendement vaak hand in hand gaan. Wat zijn de risico’s van de goudobligatie voor de belegger?
In het ergste geval raakt iemand zijn inleg kwijt. Behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst maar voorlopig zijn we al weer bezig sinds 2015 en de looptijd is 1 jaar dus het risico is te overzien. Daarnaast kopen wij elke keer opnieuw in en krijgen daardoor een gelijkmatige prijs.

Wij hebben daarnaast inkomsten uit de directe Forward Gold Sale (FGS) verkoop en goud verkoop, waardoor er ook een buffer ontstaat als de koers naar beneden gaat. Tot nu toe is de koers binnen de marges gebleven en hebben wij altijd aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Op welke manier wordt het rendement gemaakt dat uitgekeerd kan worden aan de obligatiehouders? Kort gezegd: Wat is het verdienmodel?
Wij krijgen korting op de inkoopprijs, alle obligaties zijn afgedekt door een zogenaamde Forward Gold Sale (FGS). Daarnaast krijgt de B.V. ook gelden binnen door de verkoop van goud en Forward Gold Sales aan klanten die niet voor de obligatie gaan. Onze omzet bestaat uit 80 procent directe verkoop en 20 procent obligatie verkoop.

Hoeveel goud heeft Gold Investments Europe inmiddels fysiek uitgeleverd via deze goudobligaties? En hoeveel is dat ten opzichte van de totale productie van de goudmijn die hiermee gefinancierd wordt?
Er is tot op heden niemand van de obligatiehouders die zijn goud heeft laten uitleveren. Hiervoor moet de inleg tenminste 75.000 euro bedragen. Wat wij nu doen is dat – nadat wij het goud geleverd hebben gekregen – wij dit goud verkopen en daar de obligatiehouders mee aflossen. De klanten die zelf een FGS hebben afgesloten in Nederland via Gold Investments Europe hebben allemaal hun fysieke goud gekregen.

De rechtspersoon ‘Stichting Obligatiebeheer Gold Investments Europe’ is op 12 april 2017 is uitgeschreven. Daar zijn wat vragen over geweest. Wanneer en met welk doel is deze rechtspersoon ooit in het leven geroepen?
Deze rechtspersoon is opgericht op basis van het advies van een adviseur die al meerdere obligatieleningen had begeleid. Achteraf is de stichting niet noodzakelijk gebleken en alleen een administratieve last. Alle obligatiehouders zijn ondertussen afgewikkeld. Alle nieuwe obligatiehouders worden direct in de B.V. geplaatst en er bestaan geen stichtingen meer.

Op de website van jullie verkoopkantoor staat het volgende: “Een beperkte obligatie-uitgifte van € 2.000.000 wordt afgedekt met transparante zekerheden in de vorm van puur goud dat hiervoor ter dekking staat. Vroeger werd geld ook afgedekt met goud. Nu wordt uw obligatie in goud geborgd”.
Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het onderpand bestaat uit pure goudstaven die direct verhandelbaar zijn. Dat kan verwarrend zijn voor beleggers, want die vragen zich dan misschien af waar het rendement dan in zit. Is het niet zo dat het onderpand voor de lening bestaat uit ondergrondse goudreserves die reeds geïdentificeerd zijn, maar die nog opgegraven moeten worden?
Dat klopt. Het goud zit is de grond en is door onafhankelijke geologen aangetoond. Overigens hebben wij ook een voorraad direct verhandelbare goudstaven omdat wij na 10 maanden geleverd krijgen terwijl wij pas na 12 maanden aan onze betalingsverplichtingen hoeven te voldoen.

Kunt u meer vertellen over de samenwerking met Goudstandaard? Waarom hebben jullie voor deze partij gekozen en hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Vanaf welke fase in het proces komen zij in beeld? En verkopen zij hetzelfde goud als het goud dat uit de mijn komt?
Goudstandaard is de logistieke partner van de mijnen Ruby Creek en Transeco. De samenwerking is tot stand gekomen na een ontmoeting tussen het administratie kantoor van de mijn en de directeur van Goudstandaard. Zij hadden een klik en Goudstandaard was de enige die een goede distributie had en ook was ingesteld op de gewenste hoeveelheden.

Goudstandaard krijgt direct opdracht van de mijn om het goud uit te leveren. Dat goud is LMBA gecertificeerd, wat betekent dat het een gestandaardiseerd product is dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Grote smelters mixen het goud wat binnen komt na een assay en smelten vervolgens naar een zuiverheid van 99,99% puur goud. Dat hoeft dus geen goud te zijn wat uit de de mijnen van Ruby Creek en Transeco komt. Zie het als groene stroom op het net. Je weet ook niet of de stroom uit een kerncentrale komt of van een windmolen. Stroom is stroom en goud is goud.

Goud is niet alleen een veilige haven voor vermogende particulieren, ook is het door haar hoge waarde en anonieme karakter een instrument dat gebruikt kan worden om geld wit te wassen. Welke maatregelen nemen jullie als Gold Investments Europe om dit te voorkomen?
Wij zijn melder bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en maken melding van witwassen als men via ons een poging zou ondernemen. Wij houden ons aan de Nederlandse wet en zullen alles in het werk stellen om onze onderneming te beschermen tegen ongewenste elementen.

Heeft Gold Investments Europe plannen om in de toekomst haar activiteiten verder uit te breiden, bijvoorbeeld middels de financiering van andere goudmijnen?
Wij hebben ondertussen Ruby Creek / Tanzania Noord bijna volledig gefinancierd en hebben een project in Ghana genaamd Transeco. Als deze projecten afgerond zijn verwachten wij niet dat wij nog andere mijnen gaan financieren.

Hoe ziet het stappenplan van het kopen van de goudobligatie tot de uitlevering eruit?
Eerst wordt de obligatie afgesloten, daarna maakt de klant het geld over en vervolgens sluiten wij met dat geld de Forward Gold Sale af bij de mijn. Na enige tijd krijgen we het goud geleverd van de goudmijn en verkopen wij dat op de lokale markt. Vervolgens wordt de opbrengst uitgekeerd aan de klant of – indien gewenst – uitgekeerd in fysiek goud tegen de dan geldende koers. Fysieke uitlevering van goud is alleen mogelijk vanaf een inleg van €75.000.

Dank voor deze uitleg.

Graag gedaan.Wilt u óók goud kopen met 10% korting?

Vraag dan nu direct meer informatie aan!


informatie