Gold Investment lost goudobligaties met een rendement van 8,12% af

goudobligatie

Gold Investment heeft de uitgifte van goudobligaties met een vaste rente en rendement van 8,12% succesvol afgerond. Deze obligatie van 8,12% van Gold Investment had een ingangsdatum van 1 juni 2017 en een einddatum van 30 juni 2018. De totale uitgifte was € 2.230.000,- en de rente werd ieder kwartaal uitbetaald. Op 28 februari 2018 werd de goudobligatie volledig afgelost.

Forward Gold Sale

De belegging werd gedekt door de forward gold sale met een goudmijn, die het goud produceert waarmee obligatiehouders worden uitbetaald. Deze belegging valt buiten het toezicht van de AFM en leverde de deelnemers een rendement op van 8,12% op jaarbasis. Dat is aanzienlijk meer dan een spaarrekening!

Gold Investment bedankt bij deze Goudstandaard voor de snelle afwikkeling van de Forward Gold Sale en voor de snelle uitlevering van goud aan de deelnemers van de obligatie. Ook bedankt Gold Investment Pepijn van Zaal van Halsten Law Firm voor de juridische begeleiding van deze obligatielening.Wilt u óók goud kopen met 10% korting?

Vraag dan nu direct meer informatie aan!


informatie