Veelgestelde vragen

De goudprijs wordt in de regel in euro’s of dollars aangegeven, en heeft meestal betrekking op één ounce. Een ounce goud is precies 31.1034768 gram.

De goudprijs is onderhevig aan grote schommelingen en kan in een tijdsbestek van enkele minuten veranderen! Over de actuele prijs van goud kan men zich op diverse websites informeren.

Als dat enigszins mogelijk is, wil natuurlijk iedereen tegen de laagst mogelijke prijs instappen. Een garantie geeft niemand uiteraard, maar in tijden van financiële crisis is het voor experts niet eens zo’n grote opgave om te voorspellen in welke richting zich de goudprijs bewegen zal.

Algemeen wordt aangenomen dat de goudprijs zich in perioden van deflatie neerwaarts en in tijden van inflatie opwaarts ontwikkelt (of bij hyperinflatie naar boven schiet). Maar het best kan men zich op eigen onderbuikgevoelens en intellect verlaten……. Het blijft een investering met risico’s. Wanneer u een indruk van de prijsbeweging wil krijgen, kunt u op het internet een overzicht van de ontwikkeling gedurende de afgelopen decennia opvragen.

 • Goud heeft intrinsieke waarde
 • Goud is geld
 • Goud is een bescherming tegen verlies van vermogen
 • De goudproductie neemt al jaren af en de vraag neemt toe
 • Goud beschermt u tegen inflatie

U wilt ongetwijfeld uw vermogen beschermen en laten groeien. En als klap op de vuurpijl: op een onvermijdelijk moment worden we geconfronteerd met de vraag: goud kopen of niet? Is goud kopen verstandig? En: waarom zou ik goud moeten kopen? Laten we eerst eens terug in de tijd gaan.Had u op 1 januari 1969 uw spaargeld voor 10 jaar belegd op de aandelenbeurs, dan had u — gecorrigeerd voor inflatie — 51% verloren. Had u destijds ‘veilige’ staatsobligaties gekocht, dan had u — wederom gecorrigeerd voor inflatie — 17% verloren. Iemand die besloot om goud te kopen, zag de koopkracht van zijn vermogen echter met 183% toenemen (bron: St Louis Fed).

De jaren ‘70 (van 1969 tot 1979) werden gekenmerkt door hoge inflatie. Prijzen stegen soms met met 10% per jaar. Enkel de verstandige beleggers die goud kochten, waren spekkopers.

Doet u eens een gedachte-experiment. Beeld u in dat u ineens 10% aan inkomen verliest. Waar moet u op beknotten? Wat kunt u niet langer kopen? Hoeveel minder kunt u maandelijks opzij leggen? Dát is het effect van inflatie. Slimme beleggers beschermen zich hiertegen door goud te kopen.

Kortom, veel Nederlanders kopen goud om zich te beschermen tegen (hoge) inflatie en koopkrachtverlies.

’s Werelds beste beleggers kopen goud ook om andere redenen:

 • Als bescherming tegen een (nieuwe) bankencrisis of ‘systeemrisico’.
 • Als risicospreiding. Goud en de traditionele beleggingsklassen (aandelen en obligaties) bewegen in tegengestelde richting.
 • Vanwege het hoge rendement. Beleggers die begin 2000 goud kochten verdienden een rendement van 222%. Ter vergelijking, de AEX (inclusief dividenden) leverde 4% op in dezelfde periode (t/m mei 2014).

Papiergoud is een vorm van digitaal goud. In deze tijd van digitalisering en de verdere ontwikkeling van een globale internet economie is de term papiergoud in feite verouderd.

Het woordje papier refereert aan een contract waarbij afspraken worden gemaakt over de voorwaarden van de aankoop en de verkoop prijs van goud. Er zijn vele verschillende soorten contracten die tegenwoordig allemaal digitaal kunnen worden afgesloten, zoals ETF’s, CFD’s, opties en binaire opties. Het gaat hier om digitale derivaatcontracten over het volgen van de goudprijs, waarbij de daadwerkelijke aankoop en verkoop van fysiek goud secundair is. Uiteindelijk kunt u met deze digitale derivaatcontracten geen aanspraak maken op echt fysiek goud. Het gaat om het speculeren met de goudprijs waarbij een verlies of winst wordt verrekend in dollars. In feite hebben we hier niet met handel in goud te maken, maar speculatie op de goudprijs.

Daarom, als lange termijn investering is het verstandig om papiergoud van de hand te doen en in fysiek goud te beleggen.

 • Maximaal 10 maanden na het ingaan van het aankoopcontract krijgt u de gecertificeerde baren verzegeld en verzekerd bij u afgeleverd.
 • Tegen 10% korting op de dagelijkse goudprijs zoals deze bij de London Bullion Market Association (LBMA) staat genoteerd.
 • Maximaal 25% van de beoogde goudproductie van de betrokken mijnen wordt tijdens deze voorverkoop aangeboden.

Ja. Na levering van het goud kunt u ermee doen wat u wilt; verkopen, houden of zelfs sieraden van laten maken.

Net zoals bijvoorbeeld spaargelden en een aandelenportefeuille, zult u het aankoopbedrag van het goud op moeten geven in box 3. Hierover wordt (boven de vrijstelling) 1,2% vermogensrendementsheffing geheven. Voor de hoogte van uw totale inkomstenbelasting heeft dit geen invloed.
U heeft namelijk een andere vermogenspositie, zoals spaargeld, omgezet in goud. Het totaal van uw vermogen is hiermee niet gewijzigd.

Bij het fysieke goud vanaf 250 gram (afhankelijk van de dagkoers -10%)

Gold Investment heeft discretie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
Wij verschaffen geen gegevens aan derden anders dan diegenen die bij uw bestelling betrokken zijn dan wel overheidsinstanties die hiertoe volgens wet- en regelgeving toegang toe kunnen eisen.

Bij Gold Investment krijgt u enkel goud geleverd met een ‘Good Delivery Status’.
Deze status wordt toegekend aan baren van gecertificeerde producenten met een LBMA accreditatie, zoals Umicore en Heraeus.

Baren met een ‘Good Delivery Status’ zijn wereldwijd uitstekend verhandelbaar.
Alle baren worden nieuw gegoten en in de oorspronkelijke verpakking geleverd.
Bij goudbaren vanaf 250 gram wordt tevens een certificaat bijgevoegd.

 • Een belegging in fysiek goud dient primair als bescherming en minder om te profiteren van stijgende prijzen.
 • Wilt u goud in fysieke vorm aanschaffen, dan moet u uiteraard eerst nagaan waarom u goud wilt kopen. Goud leent zich niet altijd voor snel gewin, goudbeleggers denken meer in termen van jaren! Vooral in tijden van financiële crisis is goud erg populair: het zou valutahervormingen, financiële crises en oorlogen doorstaan. Wie angst voor een financiële crisis heeft, zoekt daarom vaak zijn toevlucht tot goud.


Wilt u óók goud kopen met 10% korting?

Vraag dan nu direct meer informatie aan!


informatie